Om laget

Dette er  den offisielle nettsiden til ØVRE DUNDERLANDSDALEN BØGDALAG. I tillegg har laget en egen Facebook-side som også blir jevnlig oppdatert.

 

Facebooksiden finner du her:  https://www.facebook.com/odbogdalag 

 

Laget skal fremme lokalsamfunnet i Øvre Dunderlandsdalen, være et bindeledd mellom dalens mange frivillige organisasjoner og skal drifte det som er blitt Storvoll grendehus, tidligere Storvoll skole. Bygget ble overtatt fra Rana kommune 1 desember 2017. 

 

 

  

  

Blant annet har laget følgende arbeidsoppgaver:

- Være en pådriver og et bindeledd mellom dalens frivillige lag og foreninger.

- Drive med drift og utleie av Storvoll grendehus.

- Ordne med arrangement i egen regi.

- Fremme lokalsamfunnet i Øvre Dunderlandsdalen på ulike måter og sørge for at  Storvoll grendehus skal være et samlende sted for lokalbefolkningen med ulike aktiviteter.

 

Organisasjonsnummer: 917 712 018

 

Konto: Sparebank 1 Helgeland 4516.23.81370