Styre og stell 2020

Styre og stell 2020

 

Etter årsmøtet/folkemøtet 23. februar 2020 ble det valgt nytt styre: 

Disse er:

Johnny Larsen (leder)

Iren Rødahl (kasserer)

Nils-Henrik Lande-Thomassen (styremedlem)

Styremedlem nr 4

Styremedlem nr. 5

Det ble videre bestemt en liten omorganisering av bøgdalaget. Det skal lages medlemslister slik at alle som har lyst å bidra med arbeidskraft inn mot bøgdalaget kan melde seg inn. Det vil ikke bli medlemsavgift i første omgang.

Videre er det bestemt at en trenger ikke ha tilhørighet til noen av de andre lag og foreninger i dalen for å ha medlemsskap i bøgdalaget. Alle lag og foreninger i dalen støtter likevel bøgdalagets arbeid. Noen lag støtter laget i tillegg med egne styrerepreentanter. 

Laget vil bli strukturert i ett hovedstyre, hvor det er fem styremedlemmer. Disse har overordnet ansvar for drift av laget. Disse består av leder, nestleder, sekretær, kasserer og styremedlem.

Videre består bøgdalaget av to hovedkomiteer: 1. Husstyre - som har ansvar for drift av Storvoll grendehus. 2. Aktivitetsgruppa - som har ansvar for drift av lagets aktiviteter.

 

 

Styre og stell 2018-2019

Interimstyret husstyret for Storvoll skole har fungert som styre frem til februar 2018.

 

Styret består nå av følgende personer (styret konstituerer seg selv):

 

Iren Rødahl (Blandakoret DalaMix)

Fred Thoresen (Øvre Dunderlandsdalen grunneierlag)

Brynjar Rødahl (Øvre Dunderlandsdalen historielag)

Karen Messingslett (Bjøllånes skytterlag)

Unni Storvoll Fredriksen (Bjøllånes sanitetsforening)

 

 

 

Følgende lag og foreninger representerer bøgdalaget:

 

Bjøllånes skytterlag

http://www.skytterlag3.no/Skytterlagssider/Bjollanes/

 

Øvre Dunderlandsdalen historielag

http://ovredunderlandsdalenhistorielag.tk/  https://www.facebook.com/odhistorielag/

 

DalaMix

https://www.facebook.com/Blandakoret-DalaMix-300409920012449/

 

Bjøllånes sanitetsforening

 https://www.facebook.com/bjollones.sanitetsforening

 

Øvre Dunderlandsdalen grunneierlag

 

 

 

 

 


VEDTEKTER